← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Клименко М. О. Моніторинг довкілля : практикум : навч. посіб. для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики України / Микола Олександрович Клименко, Надія Валеріївна Кнорр, Юрій Володимирович Пилипенко. – Київ : Кондор, 2012. – 284 с. : іл., табл.

Анотація

Зважаючи на вказану значущість для професійної діяльності фахівця-екологв основних понять метрології та методів вимірювання та аналізу параметрів довкілля, до змісту навчального посібника включено короткі теоретичні відомості, приклади розв’язання практичних задач, запитання для самоперевірки та контрольні тести.

Для фахівців-екологів виключно важливе значення має ознайомлення з групами фізичних, фізико-хімічних, біологічних та біохімічних методів