← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування : навч. посіб. / Олександр Михайлович Царенко, Олександр Олександрович Нєсвєтов, Микола Олексійович Кадацький. – 3-тє вид, перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 591 с. – (Бібліотека економічних наук).

Анотація

У навчальному посібнику, підготовленому вченими кафедри економіки АПК і економічного менеджменту СНАУ відповідно до програми дисципліни «Основи екології та економіка природокористування», розглядаються питання екології навколишнього природного середовища та економіки природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що стосуються екології, впливу людини на стан навколишнього природного середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів. Теоретичні положення підкріплені фактичними розрахунками.

Для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів.