← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Екологічне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Вікторія Володимирівна Курзова, Анатолій Іванович Берлач, Володимир Іванович Курило, Ладимир Олександрович Бондар, Інна Володимирівна Гиренко ; за ред. Володимир Іванович Курило. – Київ : Алерта : Правова Єдність, 2015. – 618 с.

Анотація

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр.

Посібник може використовуватися викладачами природоохоронних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів при викладанні еколого-правових та еколого-економічних навчальних курсів. Він також може бути корисним для широкого кола читачів, які цікавляться сучасним станом екологічного законодавства і права України.