← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Экологические конфликты в современной системе природопользования = Ecological conflicts in modern system of nature use : монография / Сергей Николаевич Бобылев, Виктор Владимирович Сабадаш, Виктор Иванович Данилов-Данильян, Нина Владимировна Андерсон, Владимир Викторович Белоцерковец ; Сум. гос. ун-т, НАН Украины. Ин-т экономики и прогнозирования, Ин-т экономики развития МОН и НАН Украины ; под ред. Сергей Николаевич Бобылев, Виктор Владимирович Сабадаш. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 350 с. : табл.

Анотація

Досліджуються проблеми еколога економічних конфліктів у сучасній системі природокористування. Розглядаються методологічні питання екологічної конфліктології, описано науково-практичні методи врегулювання екологічних конфліктів.

Представлені роботи вчених і фахівців провідних наукових шкіл економіки природокористування: російської, української, білоруської і західноєвропейської.

Для викладачів і студентів економічних і екологічних спеціальностей, фахівців, які приймають екологічно орієнтовані рішення у виробничій сфері, працівників органів державного регіонального місцевого самоврядування.