← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Промислова екологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ярослав Іванович Бедрій, Богдан Омелянович Білінський, Роман Михайлович Івах, Михайло Миколайович Козяр. – Вид. 4-те , перероб. – Київ : Кондор, 2018. – 372 с. : табл.

Анотація

Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля.

Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств з навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів.