← Література з питань екології (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням = Basics of Ecology. Ecological Economics and Environmental Management : підруч. для студентів екон. спец. ВНЗ / Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка, О. Ф. Балацький, В. А. Барановський,                     Г. О.  Білявський ; за заг. ред. Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка. – Суми : Університетська книга, 2018. – 758 с. : табл. – (Бібліотека "Економічна освіта". Сталий розвиток).

Анотація

Матеріал, викладений у підручнику, присвячений основоположним аспектам екологічної діяльності. Розглянуто загальні питання екології, основні законодавчі засади природокористування в Україні; економічні механізми і принципи управління в природокористуванні; проаналізовано інструментарій економічної оцінки природних ресурсів; досліджено економічну природу і вплив на екосистеми екологічних ризиків; запропоновано ефективні напрями вдосконалення механізмів та інструментів у природокористуванні в нових умовах господарювання.

Для викладачів і студентів усіх спеціальностей. Книга може бути використана спеціалістами та фахівцями неурядових організацій екологічного напряму.