Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за лютий 2020 р.

Анотація

Збірник містить тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», присвяченій 60-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича. Конференція відбулась за участі науковців та фахівців у галузі екології та сталого розвитку, водних біоресурсів та аквакультури, соціально-економічних аспектів раціонального природокористування, сучасних підходів до методики викладання дисциплін природничого напряму.

Детальніше >