Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за червень 2021 р.

Анотація

У науковій доповіді обґрунтовано методичні положення щодо поєднання методології Quintuple helix, Smart-спеціалізації та Цілей сталого розвитку. Визначено інституційну сутність інвестиційно-інноваційної політики природокористування на регіональному рівні як сучасної моделі Quintuple helix. Проведено оцінку інноваційного потенціалу регіонів як складової інвестиційно-інноваційної політики природокористування. Проаналізовано динаміку впровадження природоохоронних інновацій підприємствами України, концентрацію закладів вищої освіти I—IV рівнів акредитації в розрізі регіонів, зокрема підпорядкованим державним органам управління. Визначено кількість студентів, фахівців у закладах вищої освіти за спеціальністю природничі науки, зайнятість населення у сфері природокористування. Встановлено, що дуже важливим є посилення екологічної складової у науковій та освітній сферах з метою подальшої імплементації запозичених знань при формуванні інвестиційно-інноваційної політики природокористування окремих регіонів. Досліджено природно-ресурсний потенціал країни в розрізі регіонів за статистичною базою даних. Розроблено методичний підхід щодо визначення домінант інвестиційно-інноваційної регіональної політики природокористування з урахуванням методології «Smart Specialization» та в контексті існуючого європейського досвіду.

Наукова доповідь розрахована на фахівців з питань економіко-екологічного управління на макро- та мезо-рівнях, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Детальніше >