Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за січень 2021 р.

Анотація

Присвячено соціально-філософському осмисленню актуальних проблем еволюції аграрної освіти і науки в Україні. Акцентовано увагу на історичних, філософських, геокультурних, соціально-політичних та соціологічних аспектах освіти і науки в контексті сучасних викликів. Досліджено значний евристичний потенціал соціально-гуманітарних наук у розв’язанні актуальних проблем агросфери шляхом продуктивного діалогу представників різних галузей і спеціальностей. Узагальнено понад 200-річний досвід діяльності ХНАУ в умовах трансформації українського суспільства.

Детальніше >