Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за листопад 2019 р.

Анотація

Наукові праці збірника відображають сучасний стан і перспективи теоретико-методологічних та прикладних досліджень проблем економіки природокористування і сталого розвитку. Значну увагу приділено чинникам прояву нової корпоративної культури у процесі інтернаціоналізації наукових досліджень, зокрема перспективним напрямам еколого-економічної оцінки сучасного рівня реалізації ресурсозберігаючої та природоохоронної моделі природно-господарської діяльності, а також її інвестиційного забезпечення. З позиції екосистемного підходу проаналізовано особливості соціального розвитку в контексті попередження техногенних й екологічних небезпек, формування та реалізації місцевої екологічної політики в умовах децентралізації влади України.

Детальніше >