Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за січень 2018 р.

Анотація

У монографії розкрито теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України. Висвітлено зарубіжний досвід досліджуваної підготовки в країнах Європи, Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Обгрунтовано концептуальні й методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. На основі визначення досліджуваної підготовки як цілісної, відкритої педагогічної системи, розроблено системну модель та організаційно-педагогічні умови її реалізації з метою підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства.

Монографію призначено вченим, аспірантам, докторантам, викладачам, студентам.

Детальніше >