Виставка нових надходжень

Галузева література

Нові надходження за травень 2021 р.

Анотація

Показано, що наростання де граційних процесів при інтенсивному використанні чорноземів лівобережної частини Лісостепу зменшує статті водного балансу: надхідні за рахунок неповного на 25-35% поглинання зимових опадів, а витратні збільшуються за рахунок підвищення на 25-30% фізичного випаровування, що призводить до юридизації ґрунтових умов. В умовах Лівобережного Лісостепу умови фаціального ґрунтоутворення чорноземів вологіших фацій відносно фонових ґрунтів. Системою технологій вирощування сільськогосподарських культур в агроагроценозах можна управляти закономірністю фаціального гумусонакопичення чорнозему як у сторону посилення ксероморфності ґрунтових умов оптимально зволожених чорноземів, так і в бік підсилення гідроморфності ґрунтової товщі під дією систематичного застосування безполицевого обробітку.

Детальніше >