← Література з питань екології (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Шаманський С. Й. Інноваційні екологічно безпечні технології у водовідведенні : монографія / Сергій Йосипович Шаманський, Сергій Валерійович Бойченко ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 319 с.

Анотація

У монографії основні недоліки сучасних процесів водовідведення, що спричиняють технічні та екологічні проблеми під час експлуатації каналізаційних систем. Запропоновано удосконалення наявних та створення нових екологічно безпечних технологічних процесів та створення устаткування, що забезпечить раціональне використання наявних відновлюваних ресурсів та зменшення шкідливих впливів систем водовідведення на навколишнє природне середовище. Запропоновано нову технологію водовідведення, яка дозволяє покращити екологічні характеристики очищених стічних вод, а також осадів стічних вод, отримуючи при цьому відновлювані енергоносії. Для працівників підприємств водопровідне каналізаційного господарства, фахівців екологів проектувальних та виробничих організацій, студентів та аспірантів екологічних та водопровідно-каналізаційних спеціальностей.