← Література з питань екології (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання : кол. моногр. за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2019 р. / НАН України. Ін-т телекомунікацій і глоб. інформаційного простору , наук. центр аерокосм. досліджень Землі ін-ту геол. наук НАН України, нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ; за заг. ред. С. О. Довгий. – Київ : Видавництво Юстон, 2019. – 226 с. : іл., карти, табл.

Анотація

До колективної монографії включені сучасні розробки та досягнення вчених за матеріалами XVIII  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». Колективна монографія присвячена актуальним питанням у зазначеній сфері досліджень.

Для фахівців науково-дослідних і промислових організацій, керівного складу районних, обласних, центральних органів виконавчої влади, забезпечують сталий розвиток відповідних одиниць адміністративного устрою держави, викладачів технічних університетів, аспірантів, студентів.