← Література з питань екології (за лютий 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : II Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовтня 2019 р., м. Херсон, Україна : зб. матеріалів / ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т" ; гол. оргком. Ю. Є. Кириловг; відп. за вип. Ольга Анатоліївна Дюдяєва, Ольга Тарасівна Євтушенко. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 474 с. : граф., табл.

До дня памяті доктора сільськогосподарських наук професора Пилипенка Юрія Володимировича. – Містить бібліографію .

Анотація

Збірник містить тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», присвяченій 60-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича. Конференція відбулась за участі науковців та фахівців у галузі екології та сталого розвитку, водних біоресурсів та аквакультури, соціально-економічних аспектів раціонального природокористування, сучасних підходів до методики викладання дисциплін природничого напряму.