Виставка нових надходжень

Прикладні науки. Технологія

Нові надходження за травень 2024 р.

Анотація

У навчальному посібнику викладено основи бухгалтерського обліку та його організації на підприємствах України, склад фінансової звітності підприємств, порядок обліку активів, зобов’язань та власного капіталу, розрахунків з дебіторами та кредиторами, облік доходів і витрат підприємства на підставі національних стандартів бухгалтерського обліку, основи оподаткування. Тести до самостійної роботи допоможуть засвоєнню теоретичного матеріалу, наведені приклади розв’язання задач – формуванню навичок складання бухгалтерських проведень та фінансової звітності підприємств. Рекомендується студентам денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика».

Детальніше >

Переглядів: 9970