← Прикладні науки. Технологія (за травень 2024 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Товарознавство споживчих товарів. Пакування. Митне оформлення : навч. посіб. : у 2 ч. / Яков Григорович Верхівкер, Катерина Станіславівна Гарбажий, Вікторія Анатоліївна Луцькова, Інна Миколаївна Когут, Тетяна Анатоліївна Манолі ; Одес. нац. технол. ун-т ; за ред. Яков Григорович Верхівкер. – Херсон : Олді+, 2022 .

Ч. 2 : Товарознавство споживчих товарів. Пакування. Митне оформлення.– 2022. – 368 с. : іл., схеми, табл.

Анотація

Навчальний посібник для студентів СВО «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі». Викладений у навчальному посібнику матеріал також буде корисним для практичної діяльності технологів харчових виробництв, викладачів відповідних дисциплін, аспірантів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного товарознавства.