← Прикладні науки. Технологія (за травень 2024 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Облік, аналіз і аудит у системі сучасних бізнес-комунікацій : навч. посіб. / Василь Степанович Рудницький, Андрій Миколайович Любенко, Оксана Петрівна Кундря-Висоцька, Р. К. Шурпенкова, О. М. Сарахман ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за заг. ред. Василь Степанович Рудницький. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 2024. – 439 с. : табл., схеми.

Анотація

Навчальний посібник спрямований на розширення обліково-аналітичних навичок здобувачів вищої освіти, засвоєння методики фінансового обліку, економічного аналізу й аудиту в системі сучасних бізнес-комунікацій. Цей навчальний посібник призначений для здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів освіти економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, практиків.