← Прикладні науки. Технологія (за травень 2024 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Володимир Миколайович Краєвський, Олена Пилипівна Колісник, Наталія Валеріївна Гуріна, Олександр Миколайович Костенко, Олена Павлівна Новікова ; Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 387 с. : табл. – (На допомогу студенту УДФСУ; т. 94).

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат підприємства. З’ясовано склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Наведено основні поняття і терміни бухгалтерського обліку. Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи після-дипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.