← Прикладні науки. Технологія (за травень 2024 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Токар А. Ю. Технологічні розрахунки у консервуванні плодів та овочів (у формулах і прикладах) : навч. посіб. для студентів спец. 181 "Харчові технології" / А. Ю. Токар ; Уман. нац. ун-т садівництва, Інж.-технол. ф-т. – Умань : Сочінський М. М., 2022. – 151 с. : схеми, табл.

Анотація

Навчальний посібник для студентів спеціальності «Харчові технології», складений у відповідності до робочої програми дисциплін «Технологія консервування плодів та овочів», «Технологічні розрахунки, облік та звітність галузі», й може бути використаний при виконанні курсових проектів з дисциплін «Технологія консервування», «Інноваційні технології та продукти», при розробці дипломних проектів. Посібник може бути рекомендованим для використання фахівцями галузі переробки плодів та овочів.