← Прикладні науки. Технологія (за травень 2024 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Жидєєва Л. І. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (організацією, установою) : навч. посіб. / Людмила Іванівна Жидєєва, Олена Пилипівна Колісник ; Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 177 с. : табл. – (На допомогу студенту УДФСУ; т. 64).

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи інформації бухгалтерського обліку та її використання за окремими об’єктами для здійснення управління підприємством (організацією, установою). Навчальний посібник містить практичний матеріал та завдання для самостійного опрацювання. Структура кожної теми посібника включає: методичні рекомендації щодо вивчення теми, плани практичних занять, питання для самостійного вивчення, завдання для самостійної роботи, що дадуть можливість детального вивчення матеріалу дисципліни та набуття практичних навичок щодо прийняття рішень з метою ефективного управління підприємством (організацією, установою). З метою забезпечення контролю знань студентів за кожною темою наведені запитання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу.