← Прикладні науки. Технологія (за травень 2024 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Технологічні аспекти вирощування сільськогосподарських культур : монографія / Антін Шувар, Наталія Рудавська, Ганна Дорота, Олександра Волощук, Оксана Тимчишин ; Нац. акад. аграр. наук. України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону. – Оброшине : Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону НААН, 2023. – 125 с. : іл., табл.

Анотація

У монографії висвітлено питання технологічних прийомів підвищення продуктивності льону олійного з урахуванням форм і доз азотних добрив; встановлено адаптивні властивості і продуктивність льону-довгунцю; обґрунтовано вплив сортів та строків сівби гречки на показники продуктивності в умовах Західного Лісостепу; проведена оцінка стійкості сортів пшениці озимої до збудників основних хвороб.