← Прикладні науки. Технологія (за травень 2024 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Практикум з економіки підприємств технічного сервісу : навч. посіб. / Надія Миколаївна Колпаченко, Юлія Анатоліївна Сайчук, Ірина Віталіївна Луценко, Володимир Миколайович Романченко, Віктор Казарович Аветісян ; Харків. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : Діса плюс, 2021. – 251 с. : схеми, табл.

Анотація

Навчальний посібник орієнтований на економічну підготовку здобувачів вищої освіти, фахівців з виготовлення, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту машин. Призначений для практичної і самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання.