Виставка нових надходжень

Прикладні науки. Технологія

Нові надходження за січень 2024 р.

Анотація

У збірнику «Вісник НТУ «ХПІ» Серія «Хімія, хімічна технологія та екологія» публікуються статті, які створені за результатами нових наукових та практичних розробок у сфері хімії, хімічної технології та екології.

Детальніше >

Переглядів: 9969