← ЗНО, навчальна література (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Скляренко Н. В. Основи дизайн-проектування дитячого простору : навч. посіб. для студентів спец. "Дизайн" / Наталія Владиславівна Скляренко, Дмитро Костянтинович Авраменко, Юлія Сергіївна Христюк ; Луцький нац. техн. ун-т. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2014. – 175, [72] с. : іл.

Анотація

Навчальний посібник розкриває основи проектування дитячого простору як складової системи предметно-просторового середовища. Теоретичний матеріал посібника представлений лекційним курсом та охоплює питання еволюції дитячого простору; розкриває його класифікаційні ознаки; функціональні, конструктивно-технологічні, естетичні та ергономічні аспекти дизайн-проектування екстравертивного та інтровертивного дитячого середовища. Посібник також містить інформацію про особливості організації курсового проектування дитячого простору для студентів спеціальності «Дизайн». У посібнику приділено увагу етапам виконання курсового проекту, вимогам до змісту й оформлення демонстраційної графіки та пояснювальної записки.

Посібник призначений для студентів вищих художніх і технічних навчальних закладів. Видання також може бути корисним викладачам шкіл, технікумів, дизайнерам, інженерам, художникам, мистецтвознавцям, архітекторам.