← ЗНО, навчальна література (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ряшко Г. М. Проектування комплексних підприємств харчування при готелі : навч. посіб. : для студентів вищ. навч. закл. / Галина Михайлівна Ряшко, Тамара Петрівна Новічкова ; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса : Чорномор'я, 2017. – 298 с. : табл.

Анотація

Наведено загальні положення до проектування комплексних підприємств харчування при готелях та порядок розроблення розділів для написання курсового проекту з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства».

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, комерційних училищ, що здійснюють підготовку спеціалістів з готельної і ресторанної справи, а також фахівців-практиків, які розробляють проектну документацію щодо створення нових, реконструкції і технічного переоснащення діючих об’єктів готельно-ресторанного господарства.