← ЗНО, навчальна література (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / Інна Веніамінівна Зайцева, Олена Петрівна Калита, Галина Віталіївна Скуратівська, Алла Казимирівна Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 395 с.

Анотація

У навчальному посібникові висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням». Подано юридичну термінологію, правничі тексти для мовно-стилістичного аналізу, вправи на укладання ділових паперів професійного спрямування. Практикум також містить тематику навчальних проектів, виконання яких сприятиме ефективному формуванню комунікативної компетентності майбутніх правників.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.