← ЗНО, навчальна література (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Осадца О. М. Професійна етика прокурора : навч.-метод. посіб. / Ольга Маркіянівна Осадца, Валентина Миколаївна Кравчук, Антоніна Миколаївна Чернобай ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2018. – 66 с.

Анотація

У виданні вміщено методику викладання навчальної дисципліни «Професійна етика прокурора», програму, тематичний план, зміст тем, плани лекцій, семінарських, практичних занять, тренінгів, завдання для самостійної роботи, перелік питань для самоконтролю, список рекомендованих джерел для опрацювання слухачами. Також наведено методичні рекомендації щодо підготовки творчих завдань у формі есе, приклади ситуативних «випадків», практичних завдань та способи їх розв’язання.

Навчально-методичний посібник призначений для кандидатів на посаду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України.