← ЗНО, навчальна література (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Бородкіна І. Л. WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. : для студентів вищ. навч. закл. / Ірина Лаврентіївна Бородкіна, Георгій Олексійович Бородкін ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 329 с. : табл.

Анотація

Навчальний посібник призначений для набуття теоретичних знань і практичних навичок створення електронних інформаційних продуктів із застосуванням мови гіпертекстової розмітки HTML. В посібнику надано основний теоретичний матеріал, який стосується різних аспектів використання тегів мови HTML при створенні інформаційних ресурсів, наведено велику кількість прикладів використання основних структурних елементів мови HTML. Студентам пропонуються завдання для самостійної роботи, варіанти практичних завдань для проведення контрольної роботи, приклади питань для проведення тестового контролю знань та довідкові матеріали, необхідні студентам під час виконання самостійних завдань.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають технології створення електронних інформаційних ресурсів. Посібник може стати основою для подальшого поглибленого вивчення дисциплін, пов’язаних зі створенням інформаційних ресурсів для мережі Інтернет.