← ЗНО, навчальна література (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / Г. В. Лаврик, Г. В. Терела, Т. О. Харченко, С. В. Машкіна, О. О. Кульчій ; Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; за ред. Г. В. Лаврик. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 206, [1] с.

Анотація

У навчальному посібнику згідно з чинним законодавством на підставі системного аналізу стисло і доступно викладені основні положення правових засад національної системи освіти. Зміст посібника містить чотирнадцять тем, в яких досліджуються як суто освітні (так звані прецизійні), так і супроводжуючі (коміторні) правовідносини в галузі освіти. До кожної з тем курсу запропоновані методичні рекомендації, питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань, перелік нормативно-правових актів, використаної та рекомендованої для поглибленого вивчення курсу літератури, глосарій.

Посібник розрахований на викладання навчальної дисципліни «Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство» для студентів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також усім, кого цікавить стан реалізації забезпечення права людини на освіту.