← ЗНО, навчальна література (за лютий 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / Марта Пилипівна Мальська, Наталія Мирославівна Паньків, Анна Богданівна Ховалко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 243 с.

Анотація

Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму, охарактеризовано причинно-наслідковий зв'язок між розвитком туризму і суспільною еволюцією різних держав і територій.

Для студентів природничих спеціальностей, які вивчають туризм і менеджмент туристичної організації.