← ЗНО, навчальна література (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Статистичні методи в біології : підруч. для студентів ВНЗ / Юрій Іванович Прилуцький, Олександр Вадимович Ільченко, Ольга Володимировна Цимбалюк, Сергій Олексійович Костерін ; НАН України. Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна ; ред. Н. А. Серебрякова. – Київ : Наукова думка, 2017. – 211, [3] с.

Анотація

Підручник написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Статистичні методи в біології» для підготовки бакалаврів з біології в Науково-навчальному центрі «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У виданні систематизовано лекційний матеріал з таких важливих розділів вищої математики, як теорія ймовірностей і математична статистика, які є основою обробки результатів вибіркових досліджень у рамках комплексного аналізу різноманітних біологічних явищ і процесів, наведено теорію похибок, без якої неможливо оцінити точність отриманих експериментальних даних, велику кількість типових прикладів із різних розділів біології, які пояснюють теоретичний матеріал, а також завдання як для виконання студентами під час аудиторних занять, так і для самостійної роботи. Основну увагу зосереджено на чіткому роз’ясненні суті математичних понять, методів і формул, навчанні студентів вмілому їх застосуванню під час розв’язування завдань різного типу складності. Детально розглянуто деякі алгоритми прикладних пакетів програм «Exel», «Origin», «Statistica», які знадобляться для проведення статистичних розрахунків.

Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Теорія ймовірностей та математична статистика».