← ЗНО, навчальна література (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Костолович М. І. Асистентська практика : навчальний посібник : для здобувачів вищої освіти ступеня магістра зі спеціальності 101 Екологія / М. І. Костолович, Н. В. Денисюк, Л. В. Ойцюсь ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Гельветика, 2018. – 172 с.

Анотація

Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми асистентської практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія. Підготовлений посібник покликаний допомогти майбутнім викладачам в оволодінні знаннями, вміннями та навичками з організації освітнього процесу у вищій школі та проведення науково-педагогічних досліджень. Посібник складається з передмови, двох розділів, в яких основна увага приділяється змістово-організаційним та методичним аспектам підготовки, проходження і оцінювання асистентської практики, словника основних понять і термінів, рекомендованої літератури та додатків.

Розрахований на здобувачів вищої освіти та викладачів.