← ЗНО, навчальна література (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кость Г. Стилістика французької мови = Stylistigue française : навчальний посібник для студентів французької філології / Ганна Кость ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка , 2017. – 262 с.

Анотація

У посібнику висвітлено головні теми, передбачені університетськими програмами з курсу «Стилістика французької мови». Вони представляють теоретичні й практичні напрямки стилістичних досліджень, пов’язаних з інтерпретацією текстів, які належать до різних стилів. Ідеться також про пояснення ключових стилістичних понять на широкому текстовому матеріалі, систематизацією експресивних засобів, використаних автором для того, щоби привернути увагу читача або слухача.

Посібник призначений для студентів старших курсів вищих навчальних закладів при вивченні курсу стилістики французької мови та при лінгвостилістичному аналізі художніх текстів.