← ЗНО, навчальна література (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ієвлєва С. М. Основи управління проектами : навч.-метод. посіб. : для студентів усіх форм навчання спец.: 122 – Комп'ютерні системи та інформаційні технології; 124 – Системний аналіз; 113 – Прикладна математика / Світлана Миколаївна Ієвлєва, Діана Олександрівна Руденко ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2017. – 222 с. : табл.

Анотація

У пропонованому посібнику теоретичний матеріал викладено відповідно до логічної структури міжнародних стандартів з управління проектами (Керівництво до зведених знань з управління проектами, РМВоК). Пропонуються методичні рішення з виконання робіт проекту, які спираються на структуру процесів виконання (РМВоК), процесів моніторингу та управління (РМВоК), процесу управління інтеграцією на фазі виконання програми (Р2М). У посібнику представлено як нормативну складову міжнародних систем знань з управління проектами, так і науково-практичні здобутки зарубіжних та вітчизняних дослідників, у тому числі авторські. Матеріал посібника орієнтований не тільки на опанування студентами базових теоретичних знань, а й на набуття практичних вмінь і навичок щодо практичного використання відповідних методів з питань виконання робіт проекту та контролю за їх виконанням.

Посібник розроблений для опанування студентами усіх форм навчання спеціальностей: 122 Комп’ютерні системи та інформаційні технології; 124 Системний аналіз; 113 Прикладна математика дисципліни «Управління проектами».