← ЗНО, навчальна література (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ладиняк Н. Б. Культура усного та писемного фахового мовлення : навч.-метод. посіб. : для студентів спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична реабілітація / Наталія Богданівна Ладиняк, Андрій Богданович Ладиняк ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. – 194 с. : табл.

Анотація

У посібнику вміщено завдання для практичних занять і самостійної роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальностей: «Середня освіта (Фізична культура)», «Фізична культура і спорт», «Фізична реабілітація». До кожної теми подано список рекомендованої літератури, тлумачення основних понять. Посібник також містить плани практичних занять і програму підсумкового контролю з дисципліни. У додатках подано короткий тлумачний словник термінів з фаху, рубрики «Складні випадки зловживання», «Пишемо і наголошуємо правильно!», таблицю «Переклад слів і зворотів».

Для студентів факультетів фізичної культури, а також усіх тих, хто прагне високої культури професійного спілкування.