← ЗНО, навчальна література (за листопад 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Антоненко О. В. Архітектура комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) : навч. посіб. : для студентів спец.: 014 Середня освіта (Інформатика), 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія. / Олександр Володимирович Антоненко, Ірина Олександрівна Бардус ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Харків : ПромАрт, 2018. – 268 с.

Анотація

Пропонований навчальний посібник присвячений питанням організації і функціонування сучасних комп’ютерів та їх основних складових частин. Розглянуто структуру і функціонування сучасних комп’ютерів нейманівського типу, принципи організації шин, внутрішньої та зовнішньої пам’яті, операційних пристроїв і систем введення-виведення. Висвітлено основні тенденції в архітектурі сучасних процесорів, принципи побудови й архітектурні особливості комп’ютерів не нейманівського типу, принципово нові архітектури комп’ютерів і особливості їхньої побудови.

Посібник буде корисним студентам і викладачам цієї дисципліни, а також слухачам інститутів післядипломної освіти та курсів підвищення кваліфікації спеціалістів.