← ЗНО, навчальна література (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Семчинський С. В. Румунська мова : підруч. для студентів ВНЗ / Станіслав Володимирович Семчинський. – Вид. 3-тє. – Чернівці : Букрек, 2018. – 246 с.

Анотація

Мета підручника – подати системний виклад основних фонетичних, лексико-граматичних, лінгвокультурологічних характеристик румунської мови, яку студенти вищих навчальних закладів України відповідно до навчального плану вивчають як окрему дисципліну під керівництвом викладача або ж хочуть її вивчити самостійно. Підручник складається з короткого вступного фонетичного курсу, основного курсу, викладеного в 30 уроках, та румунсько-українського словника, який містить лексику, що зустрічається в основному курсі. Кожний урок основного курсу складається з румунського тексту, одного чи кількох діалогів, декількох параграфів з граматичним або лексичним матеріалом та з практичних вправ для засвоєння правил румунського мовлення. Румунські тексти для читання й перекладу складені автором або є оригінальними чи адаптованими уривками з творів румунських авторів або перекладів українських авторів румунською мовою.

Для студентів філологічних спеціальностей університетів, інших вищих навчальних закладів України, аспірантів, викладачів – фахівців з романського мовознавства, перекладознавства, вчителів, а також для тих, хто прагне вивчити румунську мову самостійно.