← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Юрченко І. В. Прикладний статистичний аналіз з використанням Python : навч. посіб. / Ігор Валерійович Юрченко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Вид. 3-тє, допов. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2021. – 107 с. : іл., табл.

Анотація

У навчальному посібнику наведено теоретичний матеріал та завдання для самостійної роботи. Вони допоможуть студентам засвоїти основні положення статистичного аналізу та набути вміння самостійно реалізувати на персональному комп’ютері відповідні статистичні методи з використанням бібліотек мови Python. Для студентів спеціальностей Комп’ютерні науки, Системний аналіз.