← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Зінченко А. Ю. Комп'ютерне моделювання детермінованого хаосу в складних нелінійних системах : монографія / Артем Юрійович Зінченко ; Київ. міжнар. ун-т ; ред. Р. В. Піскова. – Київ : Київ. міжнарод. ун-т, 2021. – 193 с. : іл., табл.

Анотація

Монографія присвячена чисельно-аналітичному дослідженню регулярних і хаотичних режимів поведінки нелінійних динамічних систем в залежності від біфуркацій них параметрів, а також проблемам структурно-параметричної ідентифікації математичних моделей динамічних систем на основі спеціалізації наявних і створенні нових обчислювальних методів їхнього дослідження. Монографія орієнтована на науковців, аспірантів і студентів, які займаються проблеми дослідження детермінованого хаосу в нелінійних системах, при розробці спецкурсів з теорії нелінійної динаміки та прерії динамічного хаосу, під час написання курсових і дипломних робіт.