← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Горлов О. К. Зварювання пластичним деформуванням : навч. посіб. / Олександр Кузьмич Горлов, Євген Петрович Рогачов, Олександр Валентинович Келеберда ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ; ред. Т. О. Іващенко. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2021. – 103 с. : іл., табл., схеми.

Анотація

Описано різні способи зварювання пластичним деформуванням, принципи роботи й технічні характеристики обладнання для точкового, стикового й шовного зварювання. Особливу увагу приділено деформаційним, термодеформаційним, металургійним, тепловим та іншим процесам при утворенні з’єднань. Розглянуто специфіку зварювання авіаційних металів. Для студентів механічних спеціальностей при проведенні практичних занять у лабораторії та самостійному вивченні відповідних розділів курсів «Зварювання в авіації», «Технологія конструкційних матеріалів», «Фізико-хімічні основи технологічних процесів».