← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Черновський О. К. Професійне мислення як фактор становлення сучасного правника : навч. посіб. / Олексій Костянтинович Черновський, Оксана Володимирівна Меленко, Любов Михайлівна Гриндей ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 219 с.

Анотація

Начальний посібник, підготовлений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни «Юридична психологія», включає три блоки: критичне мислення; аналітичне мислення; логічне мислення. Містить теоретичний матеріал, тестові завдання, психологічні тести, глосарій та перелік питань для самоконтролю. Може використовуватися для підготовки здобувачів до практичних занять, вивчення питань самостійного опрацювання, підготовки до поточного та підсумкового контролю. Навчальний посібник адресований здобувачам закладів вищої освіти, фахівцям в галузі права, а також всім, хто цікавиться розвитком і удосконаленням професійного мислення.