← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Липов В. В. Глобальна економіка : навч. посіб. / Володимир Валентинович Липов ; Харків. нац. економ. ун-т ім. С. Кузнеця ; відп. ред. М. М. Оленич. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця : ЦУЛ, 2018. – 437, [1] с. : іл., табл. + 1 вкл.

Анотація

На основі компетентнісного підходу подано теоретико-методологічні засади виявлення й аналізу процесів, що відбуваються в глобальній економіці, і можливих напрямів впливу їхніх наслідків на практичну діяльність підприємств. Розглянуто теоретичні підходи до дослідження глобальної економіки. Посібник доповнено словником базисних термінів курсу, переліком основної та додаткової літератури, інформаційних ресурсів Internet, практичними завданнями для самостійної роботи, що включають вправи на перевірку володіння основними поняттями, стереотипні, діагностичні, евристичні й тестові завдання, навчальні ігри, тематику есе. Рекомендовано для магістрів економічних спеціальностей усіх форм навчання.