← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бескорса О. С. Теоретико-методологічні засади формування цифрової культури майбутніх учителів англійської мови початкової школи : монографія / Олена Сергіївна Бескорса ; ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ : Маторіна Б. І., 2020. – 390 с. : іл., табл.

Анотація

У монографії досліджено сутність цифрової культури майбутніх учителів англійської мови початкової школи, визначено її структурно-компонентний склад, а також проведено аналіз особливостей професійної підготовки фахівців спеціальності Початкова освіта у вітчизняному й зарубіжному науковому дискурсі. Автором обґрунтовано теоретичні та методичні засади системи формування цифрової культури майбутніх учителів англійської мови початкової школи, розроблено й описано її навчально-методичне забезпечення. Видання адресоване науковим працівникам, викладачам, вчителям, здобувачам закладів вищої педагогічної освіти.