← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали II Міжнар. наук.-метод. конф. (20-21 травня 2021 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна, Литов. ун-т мед. Наук ; редкол. Оксана А. Жукова, Анатолій Іванович Комишан, Ольга Василівна Баніт ; за заг. ред. Оксана А. Жукова, Анатолій Іванович Комишан. – Харків : Бровін О. В., 2021. – 250 с. : іл., табл.

Анотація

В матеріалах конференції висвітлюється обмін теоретичними надбаннями та практичним досвідом науковців і практиків з різного рівня закладів освіти стосовно спектру проблем реалізації компетентнісного підходу у закладах освіти різного рівня, а також можливих шляхів удосконалення освітнього процесу в умовах викликів сьогодення задля позитивного впливу на якість освітніх послуг як запоруку формування та розвитку компетентностей у здобувачів освіти.