← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кузнецова Г. П. Ортологічні основи офіційно-ділового мовлення в галузі педагогічної освіти : навч. посіб. / Галина Петрівна Кузнецова, Ірина Олексіївна Кухарчук, Олена Михайлівна Корчова ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів : Глухів. НПУ ім. О. Довженка, 2020. – 273 с. : табл.

Анотація

У навчальному посібникові коротко окреслено ґенезу українськомовної норми та роль і місце ортології в системі українського мовознавства,й офіційно-ділового стилю зокрема, подано основні відомості про офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови, його підстилі; вимоги до оформлення документів, наведено зразки ділових паперів, що функціонують у сфері адміністративної освітньої педагогічної діяльності, управління освітнім процесом закладів вищої освіти. Навчальний посібник призначено для студентів, працівників ЗВО, інших освітніх установ та всіх, хто прагне оволодіти ортологією українського мовлення, намагається вдосконалити власні навички ефективного офіційно-ділового спілкування в освітній педагогічній сфері.