← ЗНО, навчальна література (за жовтень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 18 березня 2021 р. / Приват. установа "ВНЗ "Міжнар. гуманіт.-пед. ін-т "Бейт-Хана", Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глінки ; гол. редкол. М. Ц. Стамблер ; редкол. В. В. Рибалка, Р. С. Аронова, А. П. Самодрин. – Дніпро : Акцент ПП, 2021. – 316 с.

Анотація

У збірнику подано матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна освіта: методологія теорія практика». Висвітлено психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання різних дисциплін, розглянуто досвід національної освіти в умовах глобалізації, приділено увагу актуальній в умовах пандемії COVID-19 проблемі ефективного запровадження дистанційної освіти, розвиткові творчої особистості засобами мистецтва. Матеріали видання зацікавлять наукових, науково-педагогічних працівників вітчизняних і закордонних закладів освіти, аспірантів і докторантів, здобувачів освіти, а також інших представників соціальної сфери, які досліджують проблеми сучасної і гуманітарної науки.