Подяка Олегу Миколайовичу Сінчуку

Щиро дякуємо Олегу Миколайовичу Сінчуку, доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті Криворізького національного університету, дійсному члену Академії гірничих наук України та Міжнародної асоціації інженерів-електриків, за подаровану добірку фахових видань, що будуть корисними для науковців, фахівців-енергетиків та студентів електромеханічних спеціальностей.

Висловлюємо також вдячність Ользі Борисівні Бабійчук, старшому викладачеві кафедри інформаційних систем Інституту комп’ютерних систем Національного університету «Одеська політехніка» за сприяння у передачі видань.

foto-1-1-1.jpg

foto-2-1.jpeg 

Сінчук О.М. Моделювання системних характеристик в економіці / Олег Миколайович Сінчук, Тетяна Михайлівна Берідзе, Володимир Вікторович Кононенко.– Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2009.– 211 с.

Сучасний етап розвитку економіки характеризується широким застосуванням системного підходу до вивчення економічних явищ. У навчальному посібнику викладено наукові принципи і методологію системного аналізу виробництва, основи загальної теорії систем і формалізацію основних системних понять, теорію багаторівневих ієрархічних систем і систем ухвалення рішень, системні моделі й методи розв'язання багатокритеріальних задач управління виробництвом. Розглянуто задачу синтезу структури і механізму господарського управління виробництвом.

foto-3.jpeg 

Сінчук О.М. Технічна діагностика електротехнічних систем / Олег Миколайович Сінчук, Микола Іванович Лісний, Ігор Олегович Сінчук.– Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2012. – 262 с.

Надійність в експлуатації електроустаткування підприємства транспорту є одним із найважливіших факторів, що істотно впливають на економічні показники енергокомплексів країни. У монографії узагальнено основні розділи теорії надійності і технічної діагностики. Розглянуто загальні положення діагностики електричних установок та приладів, методичні та організаційні питання щодо її реалізації, а також представлено методи обробки та верифікації отриманих даних. Знайомство з ними полегшить ухвалення рішень інженерам-електрикам під час проєктування й експлуатації електроустаткування у системах електропостачання.

foto-4.jpeg 

Філіпп Ю. Б. Практикум з розрахунків електропривода типових виробничих механізмів / Юлій Борисович Філіпп. – Кривий Ріг : ПП Щербатих О. В., 2020.– 66 с.

У посібнику розглянуто задачі з розрахунками і тести з дисципліни «Електропривод типових виробничих механізмів». Практичні задачі охоплюють різні аспекти з визначення параметрів елементів електромеханічних систем, їх вибору та налагодження під час розробки та впровадження. Тестові завдання за лекційним матеріалом з дисципліни можуть бути використані під час перевірки і контролю знань. Підготовка навчального посібника заснована на багаторічному досвіді викладання навчального курсу з вивчення автоматизованого електропривода машин та установок шахт, рудників і металургійних підприємств викладачами кафедри автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті Криворізького національного університету.

foto-5.jpeg 

Сінчук О.М. Тяговий електромеханічний комплекс із системою діагностування електричних параметрів двовісних електровозів / Олег Миколайович Сінчук, Микола Васильович Хворост, Людмила Віталіївна Смєнова.– Кривий Ріг : ПП Щербатих О. В., 2020.– 119 с.

У промисловості та будівництві України використовують понад 4 тис. двовісних електровозів 20 видів і типів, які виготовляють переважно для роботи в підземних умовах і використовують у гірничій промисловості, а також у будівництві метрополітенів або громадських і спеціальних типів споруд. У монографії поставлено, сформульовано та вирішено актуальне наукове завдання з підвищення ефективності функціонування нових для вітчизняної промисловості двовісних електровозів шляхом розробки аспектів теоретичних і практичних рішень, з упровадження в їх структуру підсистем моніторингу електротехнічних та електромеханічних параметрів тягових асинхронних двигунів. Запропоновано систему контролю стану параметрів і діагностики електроустаткування, що дозволить значно розширити термін служби й міжремонтні терміни експлуатації поданих типів електровозів.

foto-6.jpeg

Сінчук О.М. Основи наукових досліджень / Олег Миколайович Сінчук, Тетяна Михайлівна Берідзе, Міла Леонідівна Барановська.– Кривий Ріг : ПП Щербатих О. В.; Київ : [б.в.], 2022.– 195 с.

Ефективний розвиток економіки України в сучасних умовах можливий лише на основі широкого використання науково-технічних досягнень і формування могутнього українського інтелектуального потенціалу. Це викликає потребу в якісно новій теоретичній підготовці висококваліфікованих спеціалістів, здатних до самостійної творчої роботи, вмілого використання досягнень науки і техніки у практичній діяльності. Навчальний посібник висвітлює основні теоретичні положення, питання методології та організації науково-дослідницької діяльності; формування теоретичного і практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень як у процесі навчання у вищих навчальних закладах, так і на практиці.

foto-7.jpeg

Берідзе Т.М. Теорія ймовірностей, стохастичні процеси та прикладна статистика в електротехніці / Т. М. Берідзе, І. О. Сінчук, О. В. Замицький.– Кривий Ріг : ПП Щербатих О. В., 2022.– 161 с.

Підручник, поруч з основними теоретичними матеріалами, які традиційно викладають у навчальному курсі, містить велику кількість прикладів і прикладних задач. Теорія ймовірностей і математична статистика – прикладна математична дисципліна, що вивчає кількісні та якісні методи й засоби аналізу закономірностей еволюції систем, що розвиваються в умовах стохастичної невизначеності.

foto-8.jpeg

Sinchuk I. Fundamentals of integrating smart technologies for controlling power systems at iron ore underground mining enterprises : monograph / Ihor Sinchuk, Kyrylo Budnikov, Roman Krasnopolsky.– Warsaw : iSience Sp. z.o.o., 2021.– 122 p.

У монографії представлено аналіз функціонування гірничодобувних підприємств, що виявляє стабільну нерівномірність споживання ними електроенергії в різні дні, тижні, місяці. Найбільші коливання спостерігаються протягом 24 годин, проте максимальне споживання припадає на ті години, коли тарифи на електроенергію найвищі.

Комплексні дослідження енергетики на прикладі українських залізорудних шахт та їх математичне моделювання дозволяють авторам розробити методологію створення базового каркаса для побудови інтелектуальної (автоматизованої) системи керування потоками електроенергії між споживачами-контролерами електроенергії.

Зазначені в книзі підходи дозволять реалізувати автоматизований контроль споживання електроенергії шахтами в режимі реального часу та оптимізувати витрати електроенергії, що дозволить значно скоротити витрати гірничодобувних підприємств на електроенергію, спожиту в структурі витрат на видобуток.

Запрошуємо науковців, фахівців, студентів та усіх зацікавлених користувачів до ознайомлення з виданнями!

 

 Інформацію підготував відділ наукового комплектування
 та обліку документно-інформаційних ресурсів

Створено: 06.06.2022
Переглядів: 12043
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.