← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Мезенцева І. Є. Корупційна злочинність в Україні: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії : монографія / І. Є. Мезенцева. – Київ : АртЕк, 2019. – 453 с.

Анотація

У монографії розкриваються питання багатоаспектності суспільно-небезпечного явища корупції та шляхів кримінально-правової протидії їй в Україні. Визначено та розглянуто основні етапи розвитку антикорупційного законодавства. На підставі нормативних і теоретичних засад наук кримінального права та кримінології досліджено структуру та особливості корупційної злочинності. Висвітлено поняття та систему корупційних злочинів, надано їх кримінологічну характеристику. Поряд з цим наголошено на низці дискусійних моментів щодо кримінально-правового та кримінологічного розуміння корупційної злочинності.

Видання буде корисне для науковців, науково-педагогічних працівників, практиків і всіх, хто цікавиться окресленою проблематикою.