← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вінник О. М. Правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу : монографія / О. М. Вінник ; Нац. акад. правових наук України. НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. – 210 с.

Анотація

У монографії розглядаються питання взаємодії інформаційного суспільства та цифрової економіки як його складові з інститутами громадянського суспільства, системи цифрової економіки, включно з її суб’єктно-об’єктним складом, нормативно-правовим забезпеченням, правовим становищем електронного бізнесу та цифровізацією корпоративної його форми, зарубіжного досвіду правового регулювання відносин цифрової економіки.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних вузів і факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою правового регулювання відносин цифрової економіки та електронного бізнесу.